Team

Het team van de Vlinder
Schoolteam  
Mw. Anita Klompsma-Bolk directeur (eerste aanspreekpunt)
Mw. Rosie Meems-Smit directeur
Mw. Darja Gelling IB-er
Mw. Thecla Koolhof groep 1/2 rood/roze
Mw. Dian Snijder groep 1/2 geel
Mw. Sandra Muller groep 1/2 rood
Mw. Marie Timmer groep 1/2 roze
Mw. Janet Ottens groep 3 blauw en groep 3 groen
Mw. Guusje Rous groep 3 groen
Mw. Judith Westerhof groep 3 blauw en groep 4
Mw. Marlies Bols groep 4
Mw. Annemiek van Vondel groep 5
Dhr. Jan Waalkens groep 5 en extra ondersteuning
Mw. Mirella Beukers groep 6
Dhr. Martin Loves groep 7
Mw. Sandra Rengers groep 8 paars
Mw. Geralda v/d Zwaag groep 8 oranje
Dhr. Jan Boonstra groep 7 en 8 oranje en paars
Mw. Monique Willems onderwijsassistente
Mw. J. Platen onderwijsassistent
Dhr. Alfons Jansingh conciërge
Dhr W. Ankum vrijwilliger en invalleerkracht
Administratief medewerker  
Mw. Margriet Wiebrands  
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs  
Mw. Titia Deuling groep 3, 4, 5, 6
Dhr. Tom Stelpstra groep 7, 8
Motorisch Remedial Teacher  
Mw. Titia Deuling  
Docent Vormingsonderwijs  
Mw. Anita Kloppenburg  
Logopedie  
Mw. Ellis de Jong  
ICT-Coördinator (ook bovenschools voor OOW)  
Dhr. Jan Boonstra  
Coördinatoren sociaal emotioneel leren  
Mw. Janet Ottens  
Annemiek van Vondel  
Rekencoördinatoren  
Mw. Sandra Rengers  
dhr. Jan Waalkens  
Taalleescoördinatoren  
Dhr. Martin Loves  
Mirella Stevens-Beukers  
Cultuurcoördinatoren  
Mw. Guusje Rous  
mw. Dian Snijder  
Techniek en wetenschap coördinatoren  
Mw. Sandra Muller  
mw. Geralda v/d Zwaag  
Coördinatoren burgerschap  
Mw. Marlies Bols  
mw. Marie Timmer-van der Kuip  
Coördinator verkeer  
Dhr. Martin Loves