Schooltijden en vakantierooster

De tijden, het gymrooster en het vakantierooster van onze school

Onze schooltijden


's Morgens vanaf 8.20 uur, tijdens de pauzes en in de middag tot 14.10 uur is er toezicht op het plein. Binnen deze tijden mogen de leerlingen alleen met toestemming het plein verlaten.
Vanaf 8.20 mogen de leerlingen naar binnen. Om 8.25 gaat de bel en verwachten wij dat alle kinderen naar binnen gaan, zodat de leerkracht de les kan starten om 8.30.

Dag Tijden Groepen
Maandag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Dinsdag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Woensdag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Donderdag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Vrijdag 08.30 - 14.00 Alle groepen

De gymlessen worden verzorgd door mevrouw Titia Deuling (groepen 3, 4, 5 ) en de heer Tom Stelpstra (groepen 6, 7 en 8).
De leerlingen worden in de gymlessen verwacht met een gym- of sportbroekje, een shirt (een turnpakje mag natuurlijk ook), en gymschoenen of blote voeten. Na afloop van de gymles moeten de leerlingen douchen: geef uw kind dus ook een handdoek mee.

Gymrooster
Dag Tijd Groep
Maandag 08.30 - 09.20 uur Groep 3
  09.20 - 10.10 uur Groep 4
  10.25 - 11.15 uur Groep 5
  11.15 - 12.05 uur Groep 6
     
Dinsdag 10.30 - 11.20 uur Groep 3
  11.20 - 12.10 uur Groep 4
  12.20 - 13.10 uur Groep 5
  13.10 - 14.00 uur Groep 6 
     
Woensdag 12.30 - 13.00 uur Kleuters groep roze
  13.00 - 13.30 uur Kleuters groep geel
  13.30 - 14.00 uur Kleuters groep rood
     
Donderdag 10.15 - 10.45 uur Kleuters groep roze
  10.55 - 11.55 uur Groep 7
  11.55 - 12.55 uur Groep 8 paars
  12.55 - 14.00 uur Groep 8 oranje
     
Vrijdag 08.30 - 09.20 uur Groep 8 oranje
  09.20 - 10.10 uur Groep 8 paars
  10.10 - 11.00 uur Groep 7
  11.00 - 11.30 uur Kleuters groep geel
  11.30 - 12.00 uur Kleuters groep rood

 

Motorische Remedial Teaching
Donderdag: 10:15 - 14:00 uur

Het vakantierooster 2022 - 2023
Dag Begindatum Einddatum
Start schooljaar 29-08-2022 24-07-2023
Herfstvakantie 17-10-2022 21-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023
Goede vrijdag 07-04-2023
Pasen 10-04-2023
Koningsdag (in de meivakantie) 27-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 24-07-2023 01-09-2023

Studiedagen alle kinderen vrij
  • Woensdag 5 oktober 2022
  • Vrijdag 28 oktober 2022
  • Vrijdag 23 december 2022
  • Dinsdag 7 februari 2023
  • Maandag 20 februari 2023
  • Donderdag 22 juni 2023
  • Vrijdag 21 juli 2023
We hebben geen margedag over, maar vorig schooljaar hebben we niet alle marge gebruikt. Alleen bij calamiteiten, onverwachte omstandigheden, extreem weer, zullen we wel extra marge inzetten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids op de website.