Schooltijden en vakantierooster

De tijden, het gymrooster en het vakantierooster van onze school

Onze schooltijden


's Morgens vanaf 8.20 uur, tijdens de pauzes en in de middag tot 14.10 uur is er toezicht op het plein. Binnen deze tijden mogen de leerlingen alleen met toestemming het plein verlaten.
Vanaf 8.20 mogen de leerlingen naar binnen. Om 8.25 gaat de bel en verwachten wij dat alle kinderen naar binnen gaan, zodat de leerkracht de les kan starten om 8.30.

Dag Tijden Groepen
Maandag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Dinsdag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Woensdag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Donderdag 08.30 - 14.00 Alle groepen
Vrijdag 08.30 - 14.00 Alle groepen

De gymlessen worden verzorgd door mevrouw Titia Deuling (groepen 3, 4, 5 ) en de heer Tom Stelpstra (groepen 6, 7 en 8).
De leerlingen worden in de gymlessen verwacht met een gym- of sportbroekje, een shirt (een turnpakje mag natuurlijk ook), en gymschoenen of blote voeten. Na afloop van de gymles moeten de leerlingen douchen: geef uw kind dus ook een handdoek mee.

Gymrooster
Dag Tijd Groep
Maandag 08.30 - 09.20 uur Groep 3
  09.20 - 10.10 uur Groep 4
  10.25 - 11.15 uur Groep 5
  11.15 - 12.05 uur Groep 6
     
Dinsdag 10.30 - 11.20 uur Groep 3
  11.20 - 12.10 uur Groep 4
  12.20 - 13.10 uur Groep 5
  13.10 - 14.00 uur Groep 6 
     
Woensdag 12.30 - 13.10 uur Groep 8
  13.10 - 14.00 uur Groep 7
 
     
Donderdag 12.10 - 13.00 uur Groep 8
  13.00 - 13.50 uur Groep 7
 
 
     
Vrijdag 08.30 - 09.20 uur Groep 1/2 roze
  09.20 - 10.10 uur Groep 1/2 rood
  10.10 - 11.00 uur Groep 1/2 geel
 
 

 

Motorische Remedial Teaching
Vrijdag: 11:00 - 14:00 uur

Het vakantierooster 2023 - 2024
Dag Begindatum Einddatum
Eerste schooldag 04-09-2023
Herfstvakantie 21-10-2023 29-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 25-02-2024
Goede Vrijdag/Pasen 29-03-2024 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 12-05-2024
Koningsdag (in de meivakantie) 27-04-2024
Hemelvaart (in de meivakantie) 09-05-2024
Pinkstermaandag 20-05-2024
Zomervakantie 19-07-2024 02-09-2024

Margedagen alle leerlingen vrij
  • Dinsdag 26 september 2023
  • Maandag 9 oktober 2023
  • Vrijdag 22 december 2023
  • Maandag 12 februari 2024
  • Maandag 18 maart 2024
  • Woensdag 24 april 2024
  • Vrijdag 14 juni 2024
  • Maandag 17 juni 2024
  • Vrijdag 19 juli 2024
We hebben één margedag over. Alleen bij calamiteiten, onverwachte omstandigheden, extreem weer, zullen we wel extra marge inzetten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids op de website https://www.obsdevlinder.nl.