Geschiedenis

De geschiedenis van onze school

Geschiedenis


In Ter Apel stonden decennialang twee openbare basisscholen (OBS Jan Westerschool en OBS De Westermarke). De gebouwen waren al vrij oud en ondertussen onderhevig aan een ingrijpende en kostbare onderhoudsbeurt. De (vorige) gemeente Vlagtwedde heeft omtrent het jaar 2004 besloten beide scholen te laten fuseren en beider fusiescholen in een nieuw gebouw onder te brengen. De school is in 2007 in gebruik genomen.

De naam en de vorm van de school (het gebouw)
Met ‘De Vlinder’ is een naam gekozen die goed in het gehoor ligt en die bovendien voor onze kinderen een meer dan vertrouwde klank heeft. Daarnaast is De Vlinder een naam die nieuwe kansen, ontwikkelingsmogelijkheden en profilering biedt aan onze school.
Wanneer kinderen op vierjarige leeftijd hun eerste stappen in de basisschool zetten, hebben zij vooral behoefte aan een beschermde omgeving. Onze school biedt zo’n omgeving. De vorm van het gebouw is als een sluitende cocon, die onze kinderen als het ware als een beschermende deken om zich heen kunnen slaan.
Na acht jaar basisschool komt voor de leerlingen dan het moment van de overstap naar het voortgezet onderwijs. De cocon begint te knellen, het kind vliegt uit.
De school wil bij alle nieuwe ontwikkelingen de basis leggen in de cocon, zodat de leerlingen later met een vertrouwd gevoel en in alle schakeringen en mogelijkheden kunnen uitvliegen.

Daarenboven heeft het gebouw van bovenaf gezien de vorm van een voetprint. De print staat symbool voor de eerste belangrijke stappen die het kind moet zetten op zijn levensweg naar volwassenheid.

Een korte schets van de jonge geschiedenis van OBS De Vlinder

  • In 2007/2008 zijn we op De Vlinder gestart met 135 leerlingen. De Vlinder is voortgekomen uit een fusie tussen Westermarke en de Jan Wester. Beide scholen voldeden qua bouw en inrichting niet meer aan de normen van deze tijd.

  • Bovendien liep het leerlingenaantal enorm terug (60 leerlingen).

  • Bij de planning van de nieuwe school is uitgegaan van een maximale doorgroei naar 180 leerlingen.

  • Het team heeft toentertijd tijdens een tweedaagse studiedag in Ommen heel helder in kaart gebracht wat het DNA van de school zou moeten zijn (visie en missie). Op basis daarvan werd bepaald wat voor gebouw bij het DNA (visie, missie, onderwijsfilosofie van de school en ouderpopulatie) zou moeten passen (inrichting, kleurgebruik, vormgeving, etc.): kindvriendelijke uitstraling, intimiteit, klassen als kamers, rustgevende kleuren, goede akoestiek, een school waar gevoelens van veiligheid en geborgenheid hoge prioriteit hebben, etc. Alles ter optimalisering van het welbevinden van de kinderen.

  • In 2008 heeft de school we uit handen van de toenmalige staatssecretaris Sharon Dijksma de omgevingsprijs in ontvangst mogen nemen. Het schoolteam heeft dit als een eer ervaren en hebben Dieuwertje Blok (Sesamstraat) en oud-minister Sybilla Dekker op De Vlinder mogen begroeten. Oud-minister Dekker en Dieuwertje Blok hebben samen met een achttal deskundigen in het jaar 2007 de school bezocht en op basis van de bevindingen de school een prijs toegekend.


Uit het juryrapport lezen we o.m.:
“De Vlinder vormt duidelijk een duurzaam onderdeel van de omgeving en werkt als paviljoen in een parklandschap. Het gebouw kent ronde vormen en bijzonder fraai is dat de architect de ronding rond een oude boom heeft laten lopen, waardoor de boom gespaard is en landschap en gebouw in elkaar overgaan. Er is in de nabije omgeving een kindercentrum gerealiseerd, met een aanbod voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en jeugd en gezin. Daardoor ontstaat een mooi netwerk.
De school creëert in zijn vormgeving en inrichting een veilige plek voor de leerling. De school heeft een open schoolplein en kiest daar vanuit een maatschappelijke visie bewust voor. Het gebouw is de resultante van een visie van de school op ‘passend onderwijs voor kinderen die gelukkig zijn’. De interne logistiek is helder; een centrale en multifunctionele entree, waaraan de goed uitgevoerde sporthal grenst en aan de andere kant de school zich ontvouwt. De fraaie multifunctionele entree bevat een transparant uitgevoerde lift. De informeel ingerichte bar fungeert als een natuurlijk ontmoetingspunt. Elk lokaal in de school heeft een eigen smartboard. De installaties zijn vanuit een duidelijk concept integraal in het gebouw verwerkt. Datzelfde geldt ook voor de onderdelen energie, buitenzonwering en ventilatie, wat gegeven de schaalgrootte en beschikbare budgetten knap is. Het is een schoolgebouw met een traditioneel concept, maar wel vanuit een heldere visie vormgegeven en heel mooi uitgewerkt. De school ademt plezier en rust uit. De directie, gemeente en de architect hebben samen de onderwijsvisie prachtig vertaald in een fraai gebouw. De ligging in het park, waarbij het gebouw aansluit op de prachtige omgeving levert een heel mooi beeld op. Om die reden geeft de jury De Vlinder graag de Omgevingsprijs.”


  • In de zomer van 2014 bezochten ongeveer 240 leerlingen De Vlinder. Dat betekende een groei van 60%. Het schoolteam had zorgen over de explosieve groei en over de opbrengsten. Bijgevolg heeft het schoolteam de inspectie (i.c. oud- inspecteur Fickweiler ) benaderd met de vraag: hoe houden we als school de opbrengsten hoog? De vraag leverde geen ander antwoord op dan ‘snelgroeiende scholen en fabrieken genereren meestentijds een eigen problematiek’.

  • De toename van het aantal leerlingen had en heeft zowel te maken met het goede imago van de school als het aantrekkelijke nieuwe gebouw.

  • Als gevolg van de explosieve groei van de school heeft de gemeente vervolgens semipermanente units naast het schoolgebouw geplaatst.

  • In 2024 heeft de school nog steeds het aantal leerlingen van ongeveer 220. De groepsgrootte is gemiddeld 20 leerlingen per groep.