VANUIT DE SCHOOLLEIDINGDonderdag 14 maart zat ik samen met de andere schoolleiders van het Openbaar Onderwijs Westerwolde (hierna OOW) en het bestuur van OOW, op een studiedag duurzame inzetbaarheid toen ik een appje ontving van onze interne begeleider. Ik zat intensief te luisteren naar de workshopleiders, maar tegelijkertijd keek ik met een schuin oog naar mijn scherm. Ik zag nog net ‘super blij mee’ en was hartstikke nieuwsgierig (niets menselijks is mij vreemd). Ik kon het bijna niet afwachten om het appje te openen, want ik wilde weten waar Darja zo blij mee was. In de pauze las ik het volgende: ‘Top, we zijn erg trots op onze groep 8, ze hebben het goed gedaan! Super blij mee.’ Daaronder een document: ‘Schoolrapport_ OBS De Vlinder.pdf’. Ik las het in de pauze en ook ik was super blij, mijn werkdag kon niet meer stuk! Hoezo, denkt u misschien……?

Darja en ik vormen, in de basis, het zorgteam. Wij bespreken alles rondom de zorg in de groepen. Wie moet waar aandacht aan besteden en hoe kunnen we dat organiseren? Ieder schooljaar worden de tussenopbrengsten in iedere groep geanalyseerd en besproken om vervolgens te bepalen wat er nodig is om het maximale uit het individuele kind èn uit de groep te halen. We schrijven dan aanbevelingen en plannen deze in ons beleid van dat komende schooljaar en, indien nodig, plannen we de zorg nog verder door, in een traject van meerdere schooljaren.

De doorstroomtoets is nieuw en in de plaats van de centrale eindtoets basisonderwijs gekomen. Dat is een verandering en een verandering geeft vaak weerstand en levert vragen op binnen het onderwijsveld. Ook bij ons. De weerstand was er bij ons niet, maar het vroege moment in het schooljaar, en dan ook nog in de carnavalsperiode, maakte ons niet blij. Je wilt gewoon dat de leerlingen in alle rust de toets kunnen maken. De doorstroomtoets was dinsdag 6 februari en woensdag 7 februari en het Carnaval startte op vrijdag 9 februari…..dat baarde ons wel enigszins zorgen.
Gelukkig werken we met een goed leerlingvolgsysteem en kunnen we voor de doorstroomtoets al een voortgezet onderwijsadvies geven aan onze leerlingen. Deze wordt na de doorstroomtoets nooit naar beneden bijgesteld (wel naar boven). En toch…… zijn wij allemaal blij als onze leerlingen minimaal presteren naar wat wij van ze verwachten. Je wilt dit terugzien in de score van zo’n doorstroomtoets bij iedere leerling. Je gunt ieder kind een leuke schooltijd en dat eindigt niet na de basisschool, dus het niveau waarop een kind in het voortgezet onderwijs wordt geplaatst, willen wij zo zorgvuldig mogelijk doen en dan is het fijn als zo’n doorstroomtoets het advies bevestigt, want daar begint het succes al mee. Dat is dit schooljaar zeker gelukt.

Als schoolleider weet je wel of jouw school kwaliteit biedt of niet. Dit schooljaar ben ik blij dat we het ook bevestigd hebben gekregen via de doorstroomtoets, want dat gun ik mijn schoolteam!

Anita Klompsma-Bolk.