Investeren in de toekomst: 21st century skills

Wat moeten kinderen van nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw?
Naast taal, rekenen en de kernvakken, is een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding nodig. Onderstaande vaardigheden zijn van belang:
  • Probleemoplossend vermogen.
  • Samenwerken.
  • ICT Geletterdheid.
  • Kritisch denken.
  • Creativiteit.
  • Zelfregulerend vermogen.
  • Ondernemerschap en een initiatiefrijke houding.
  • Sociale en culturele vaardigheden (incl. burgerschap).

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om het taaltalent of rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en praktische vaardigheden.

Op onze school werken we met de nieuwste methoden voor taal, rekenen en lezen waardoor de vaardigheden die bij de 21ste eeuw horen meer dan voldoende worden geoefend.

Daarnaast werken we aan het talent van kinderen op andere vakken dan alleen het cognitieve. Elke groep organiseert minimaal één keer per jaar een open podium waar kinderen hun expressieve talenten en vaardigheden kunnen laten zien. Tijdens het open podium zijn ouder(s), verzorger(s), opa’s en oma’s welkom om te komen kijken.
Ook organiseren we activiteitenmiddagen, waar andere activiteiten worden aangeboden dan gebruikelijk is in de groep. Denk aan een kunstenaar in de klas, houtbewerking, gebruik en inzetten van de 3D printer, programmeren, etc. Op de middagen mogen kinderen zelf kiezen wat zij willen gaan doen, waardoor ze hun interesse kunnen verkennen en wellicht ontdekken waar hun talent ligt.